HEALTHCARE EUROPE

HEALTHCARE EUROPE

Kompanija HealthCare Europe d.o.o. osnovana je 2012. godine u Srbiji, kao ćerka kompanija kineskog giganta za proizvodnju memorijske pene HealthCare Co. Ltd. Fabrika se nalazi u Rumi na više od 60.000 m² i snabdeva evropska tržišta, Rusiju i Bliski Istok.

Kompanija se bavi proizvodnjom memorijske i drugih vrsta poliuretanskih pena, kao i gotovim proizvodima – dušecima, naddušecima i jastucima od različitih vrsta pene.

www.healthcareeurope.rs