O nama

Slobodne zone su fiziči ograđen i označen deo teritorije Republike Srbije, infrastrukturno opremljen, gde se mogu obavljati proizvodne I uslužne delatnosti uz određene stimulativne pogodnosti.

Grad Šabac je 2009. godine osnovao Privredno društvo za upravljanje slobodnom zonom “Slobodna zona Šabac doo”. Slobodna zona Šabac obuhvata 4 lokacije:

 • Prva lokacija nalazi se u Istočnoj industrijskoj zoni, u okviru Robno-transportnog centra Šabac AD na površini od 35 ha. Ova lokacija namenjena je brownfield investicijama. Sadašnjim i potencijalnim investitorima na raspolaganju su:
  • Proizvodno-skladišna hala 5.000m2;
  • 10000m2 otvorenog skladišnog prostora;
  • Industrijski kolosek uključen u mrežu Železnica Srbije – ukupne dužine 8.000m;
  • 25600m2 izgrađenih saobraćajnica;
  • Električna energija kapaciteta 3X630 kVa;
  • Vodovod i kanalizacija
  • Carinarnica Šabac
  • Usluge manipulacije robom
  • Kolska vaga kapaciteta 50t

Lokacija je udaljena od centra grada 5km, a od autoputa E-70 34km.

 • Ova lokacija predviđena je za izgradnju međunarodne luke. Luka bi bila bazenskog tipa, predviđena za generalne i rasute terete, kontejnerski terminal, Ro-Ro terminal i terminal za tečna goriva.
 • Druga lokacija nalazi se u najvećoj industrijskoj zoni u regionu, Severozapadnoj radnoj zoni, i prostire se na površini od 208 ha. Ova zona namenjena je greenfield investicijama. Međunarodni autoput E-70 udaljen je 24km. Parcelacija nije izvršena, što znači da investitor sam bira veličinu i oblik parcele. Ova lokacija kompletno je infrastrukturno opremljena – vodovodna i kanalizaciona mreža, mreža distributivnog gasovoda, visokonaponski 20 kV kabl, pristupna saobraćajnica i javni parking. Cena zemljišta je 7e/m2. Na lokaciji se nalazi i Carinski referat „Slobodna zona Šabac“.
 • Treća lokacija obuhvata područje katastarske opštine Ruma gde posluju 2 internacionalne kompanije – Healthcare Europe d.o.o. i CG FOODS EUROPE d.o.o.
 • Četvrta lokacija obuhvata područje katastarske opštine Loznica gde posluje 1 kompanija: – Minth Automotive Europe doo
 • Peta lokacija obuhvata područje katastarske opštine Inđija i prostire se na površini od 68 ha gde posluje japanska kompanija Toyo Tires Serbia doo Inđija
 • Šesta lokacija obuhvata područje katastarske opštine Valjevo i prostire se na površini od 24 hektara, gde posluju dve Nemačke kompanije: Bizerba production & tech center d.o.o. i Hansgrohe d.o.o.

Mapa

Karta slobodnih parcela